Гаури-аштоттара-шатанамавали

Материал из ШайваВики

Шри-Гаури-аштоттара-шатанамавали — 108-миимённое восхваление богини Гаури. Сто́тру рецитируют во время Гаури-пуджи, особенно во время Мангала-Гаури-пуджи, Махагаури-пуджи или Шодаса-Гаури-пуджи. Почитатели повторяют Гаури-аштоттарам каждую пятницу[1].


1. ॐ श्री गौर्यै नमः। oṁ śrī gauryai namaḥ
2. ॐ गणेशजनन्यै नमः। oṁ gaṇeśajananyai namaḥ
3. ॐ गिरिराजतनूद्भवायै नमः। oṁ girirājatanūdbhavāyai namaḥ
4. ॐ गुहाम्बिकायै नमः। oṁ guhāmbikāyai namaḥ
5. ॐ जगन्मात्रे नमः। oṁ jaganmātre namaḥ
6. ॐ गंगाधरकुटुंबिन्यै नमः। oṁ gaṁgādharakuṭuṁbinyai namaḥ
7. ॐ वीरभद्रप्रसुवे नमः। oṁ vīrabhadraprasuve namaḥ
8. ॐ विश्वव्यापिन्यै नमः। oṁ viśvavyāpinyai namaḥ
9. ॐ विश्वरूपिण्यै नमः। oṁ viśvarūpiṇyai namaḥ
10. ॐ अष्टमूर्त्यात्मिकायै नमः। oṁ aṣṭamūrtyātmikāyai namaḥ
11. ॐ कष्टदारिद्र्यशमन्यै नमः। oṁ kaṣṭadāridryaśamanyai namaḥ
12. ॐ शिवायै नमः। oṁ śivāyai namaḥ
13. ॐ शांभव्यै नमः। oṁ śāṁbhavyai namaḥ
14. ॐ शंकर्यै नमः। oṁ śaṁkaryai namaḥ
15. ॐ बालायै नमः। oṁ bālāyai namaḥ
16. ॐ भवान्यै नमः। oṁ bhavānyai namaḥ
17. ॐ भद्रदायिन्यै नमः। oṁ bhadradāyinyai namaḥ
18. ॐ माङ्गल्यदायिन्यै नमः। oṁ māṅgalyadāyinyai namaḥ
19. ॐ सर्वमङ्गलायै नमः। oṁ sarvamaṅgalāyai namaḥ
20. ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः। oṁ mañjubhāṣiṇyai namaḥ
21. ॐ महेश्वर्यै नमः। oṁ maheśvaryai namaḥ
22. ॐ महामायायै नमः। oṁ mahāmāyāyai namaḥ
23. ॐ मन्त्राराध्यायै नमः। oṁ mantrārādhyāyai namaḥ
24. ॐ महाबलायै नमः। oṁ mahābalāyai namaḥ
25. ॐ हेमाद्रिजायै नमः। oṁ hemādrijāyai namaḥ
26. ॐ हैमवत्यै नमः। oṁ haimavatyai namaḥ
27. ॐ पार्वत्यै नमः। oṁ pārvatyai namaḥ
28. ॐ पापनाशिन्यै नमः। oṁ pāpanāśinyai namaḥ
29. ॐ नारायणांशजायै नमः। oṁ nārāyaṇāṁśajāyai namaḥ
30. ॐ नित्यायै नमः। oṁ nityāyai namaḥ
31. ॐ निरीशायै नमः। oṁ nirīśāyai namaḥ
32. ॐ निर्मलायै नमः। oṁ nirmalāyai namaḥ
33. ॐ अम्बिकायै नमः। oṁ ambikāyai namaḥ
34. ॐ मृडान्यै नमः। oṁ mṛḍānyai namaḥ
35. ॐ मुनिसंसेव्यायै नमः। oṁ munisaṁsevyāyai namaḥ
36. ॐ मानिन्यै नमः। oṁ māninyai namaḥ
37. ॐ मेनकात्मजायै नमः। oṁ menakātmajāyai namaḥ
38. ॐ कुमार्यै नमः। oṁ kumāryai namaḥ
39. ॐ कन्यकायै नमः। oṁ kanyakāyai namaḥ
40. ॐ दुर्गायै नमः। oṁ durgāyai namaḥ
41. ॐ कलिदोषनिषूदिन्यै नमः। oṁ kalidoṣaniṣūdinyai namaḥ
42. ॐ कात्यायिन्यै नमः। oṁ kātyāyinyai namaḥ
43. ॐ कृपापूर्णायै नमः। oṁ kṛpāpūrṇāyai namaḥ
44. ॐ कल्याण्यै नमः। oṁ kalyāṇyai namaḥ
45. ॐ कमलार्चितायै नमः। oṁ kamalārcitāyai namaḥ
46. ॐ सत्यै नमः। oṁ satyai namaḥ
47. ॐ सर्वमय्यै नमः। oṁ sarvamayyai namaḥ
48. ॐ सौभाग्यदायै नमः। oṁ saubhāgyadāyai namaḥ
49. ॐ सरस्वत्यै नमः। oṁ sarasvatyai namaḥ
50. ॐ अमलायै नमः। oṁ amalāyai namaḥ
51. ॐ अमरसंसेव्यायै नमः। oṁ amarasaṁsevyāyai namaḥ
52. ॐ अन्नपूर्णायै नमः। oṁ annapūrṇāyai namaḥ
53. ॐ अमृतेश्वर्यै नमः। oṁ amṛteśvaryai namaḥ
54. ॐ अखिलागमसंस्तुतायै नमः। oṁ akhilāgamasaṁstutāyai namaḥ
55. ॐ सुखसच्चित्सुधारसायै नमः। oṁ sukhasaccitsudhārasāyai namaḥ
56. ॐ बाल्याराधितभूतेशायै नमः। oṁ bālyārādhitabhūteśāyai namaḥ
57. ॐ भानुकोटिसमद्युतये नमः। oṁ bhānukoṭisamadyutaye namaḥ
58. ॐ हिरण्मय्यै नमः। oṁ hiraṇmayyai namaḥ
59. ॐ परायै नमः। oṁ parāyai namaḥ
60. ॐ सूक्ष्मायै नमः। oṁ sūkṣmāyai namaḥ
61. ॐ शीतांशुकृतशेखरायै नमः। oṁ śītāṁśukṛtaśekharāyai namaḥ
62. ॐ हरिद्राकुंकुमाराध्यायै नमः। oṁ haridrākuṁkumārādhyāyai namaḥ
63. ॐ सर्वकालसुमङ्गल्यै नमः। oṁ sarvakālasumaṅgalyai namaḥ
64. ॐ सर्वभोगप्रदायै नमः। oṁ sarvabhogapradāyai namaḥ
65. ॐ सामशिखायै नमः। oṁ sāmaśikhāyai namaḥ
66. ॐ वेदन्तलक्षणायै नमः। oṁ vedantalakṣaṇāyai namaḥ
67. ॐ कर्मब्रह्ममय्यै नमः। oṁ karmabrahmamayyai namaḥ
68. ॐ कामकलनायै नमः। oṁ kāmakalanāyai namaḥ
69. ॐ कांक्षितार्थदायै नमः। oṁ kāṁkṣitārthadāyai namaḥ
70. ॐ चन्द्रार्कायितताटङ्कायै नमः। oṁ candrārkāyitatāṭaṅkāyai namaḥ
71. ॐ चिदंबरशरीरिण्यै नमः। oṁ cidaṁbaraśarīriṇyai namaḥ
72. ॐ श्रीचक्रवासिन्यै नमः। oṁ śrīcakravāsinyai namaḥ
73. ॐ देव्यै नमः। oṁ devyai namaḥ
74. ॐ कामेश्वरपत्न्यै नमः। oṁ kāmeśvarapatnyai namaḥ
75. ॐ कमलायै नमः। oṁ kamalāyai namaḥ
76. ॐ मारारातिप्रियार्धांग्यै नमः। oṁ mārārātipriyārdhāṁgyai namaḥ
77. ॐ मार्कण्डेयवरप्रदायै नमः। oṁ mārkaṇḍeyavarapradāyai namaḥ
78. ॐ पुत्रपौत्रवरप्रदायै नमः। oṁ putrapautravarapradāyai namaḥ
79. ॐ पुण्यायै नमः। oṁ puṇyāyai namaḥ
80. ॐ पुरुषार्थप्रदायिन्यै नमः। oṁ puruṣārthapradāyinyai namaḥ
81. ॐ सत्यधर्मरतायै नमः। oṁ satyadharmaratāyai namaḥ
82. ॐ सर्वसाक्षिण्यै नमः। oṁ sarvasākṣiṇyai namaḥ
83. ॐ शतशांगरूपिण्यै नमः। oṁ śataśāṁgarūpiṇyai namaḥ
84. ॐ श्यामलायै नमः। oṁ śyāmalāyai namaḥ
85. ॐ बगलायै नमः। oṁ bagalāyai namaḥ
86. ॐ चण्ड्यै नमः। oṁ caṇḍyai namaḥ
87. ॐ मातृकायै नमः। oṁ mātṛkāyai namaḥ
88. ॐ भगमालिन्यै नमः। oṁ bhagamālinyai namaḥ
89. ॐ शूलिन्यै नमः। oṁ śūlinyai namaḥ
90. ॐ विरजायै नमः। oṁ virajāyai namaḥ
91. ॐ स्वाहायै नमः। oṁ svāhāyai namaḥ
92. ॐ स्वधायै नमः। oṁ svadhāyai namaḥ
93. ॐ प्रत्यंगिराम्बिकायै नमः। oṁ pratyaṁgirāmbikāyai namaḥ
94. ॐ आर्यायै नमः। oṁ āryāyai namaḥ
95. ॐ दाक्षायिण्यै नमः। oṁ dākṣāyiṇyai namaḥ
96. ॐ दीक्षायै नमः। oṁ dīkṣāyai namaḥ
97. ॐ सर्ववस्तूत्तमोत्तमायै नमः। oṁ sarvavastūttamottamāyai namaḥ
98. ॐ शिवाभिधानायै नमः। oṁ śivābhidhānāyai namaḥ
99. ॐ श्रीविद्यायै नमः। oṁ śrīvidyāyai namaḥ
100. ॐ प्रणवार्थस्वरूपिण्यै नमः। oṁ praṇavārthasvarūpiṇyai namaḥ
101. ॐ ह्र्रींकार्यै नमः। oṁ hrrīṁkāryai namaḥ
102. ॐ नादरूपायै नमः। oṁ nādarūpāyai namaḥ
103. ॐ त्रिपुरायै नमः। oṁ tripurāyai namaḥ
104. ॐ त्रिगुणायै नमः। oṁ triguṇāyai namaḥ
105. ॐ ईश्वर्यै नमः। oṁ īśvaryai namaḥ
106. ॐ सुन्दर्यै नमः। oṁ sundaryai namaḥ
107. ॐ स्वर्णगौर्यै नमः। oṁ svarṇagauryai namaḥ
108. ॐ षोडशाक्षरदेवतायै नमः। oṁ ṣoḍaśākṣaradevatāyai namaḥ

॥इति श्रीगौर्यष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा॥[2] iti śrīgauryaṣṭottaraśatanāmāvaliḥ sampūrṇā[3]

Примечания

  1. Описание
  2. Санскритский текст
  3. Транслитерация