Шри Деви аштоттара-шатанама стотра

Материал из ШайваВики

Lalita Devi.jpg
॥ स्तोत्रम् ॥
.. śrīdevī aṣṭottaraśatanāma stotram ..

Перевод с санскрита Savitri Devi.

bhārgava uvāca..1..
Бхаргава сказал:

bhagavan tvanmukhāmbhojanirgamadvākmudhārasam.
pibataḥ śrotramukhato vardhate anukSaṇaṃ tṛSa..2..
О, Господь, от [вида] твоего лотосного лица пропал дар речи и глупое состояние, от испития [нектара повествования] из твоих уст возрастает незамедлительно жажда.

aSṭottaraśataṃ nāmnāṃ śridevyā yatprasādanaḥ.
kāmaḥ samprāptavān loke saubhāgyaṃ sarvamohanaṃ..3..
[Существуют] 108 имён, умиротворяющие Шри Деви, исполняющие всевозможные мирские желания, дарующие богатство, вводящие всех в заблуждение,

saubhāgyavidyāvarṇānāmuddāro yatra saṃsthitaḥ.
tatsamācakSva bhagavan kṛpayā mayi sevake..4..
Благополучие, знание, положение возвышающие, там где они воспеваются. Те [имена], поведай о, Господь, пожалуйста, мне, преданному.

nisamyaivaṃ bhargavoktiṃ dattātreyo dayānidhiḥ.
pravāca bhārgavaṃ rāmaṃ madhurā’kSarapūrvakaṃ..5..
Услышав это сказанное Бхаргавой, Даттарея, океан милосердия, поведал Бхаргаве благочестивому сладкое предисловие.

śṛṇu bhārgava yat pṛSṭaṃ nāmnāmaSṭottaraṃ śataṃ.
śrīvidyāvarṇratnānāṃ nidhānamiva samsthitam..6..
Слушай же,о, Бхаргава, желанные тобой 108 имён, пребывающие в океане прекрасных драгоценностей Шри Видьи.

śrīdevyā bahudhā santi nāmāni śṛṇu bhārgava.
sahasraśatasaṃkhyāni purāṇeSvāgameSu ca ..7..
Шри Деви многочисленных проявлений имена, услышь же, о, Бхаргава. Числом сотни тысяч [упомянуты они] в Пуранах и Агамах

teSu sārataṃ hetatmaubhāgyā’Sṭottarā’’tmakam.
yaduvāca śivaḥ pūrva bhavānyai bahudhā’rthitaḥ..8..
Среди них наиболее значительные, составляющие этот благоприятный [гимн] 108 имён, которые Шива поведал ранее Бхавани, многократно вопрошаемый [ею]

saubhāgyā’Sṭottaraśatanāmastotrasya bhārgava.
ṛSiruktaḥ śivaccando’nuSṭup śrīlalitā’mbikā..9..
У этого благого гимна риши – Бхаргава, поведавший его – Шива, стихотворный размер – ануштуп, Благая Мать Лалита -

devatā vinyasetkuṭatrayeṇā’’vartya sarvataḥ.
dhyātvā sampujya manasā stotrametadudīrayet..10..
божество. Назначение - повторение повсюду (в любом месте) этого гимна, зафиксировав сосредоточенный в поклонении ум на трёх частях тела Деви.

kāmeśvarī kāmaśaktiḥ kāmasaubhāgyadāyinī.
kāmarūpā kāmakalā kāminī kamalāsanā..11..
1. kāmeśvarī - Повелительница желаний
2. kāmaśaktiḥ - Сила желаний
3. kāmasaubhāgyadāyinī - Дарующая желаемую удачу
4. kāmarūpā - Образ желания (принимающая желаемую форму)
5. kāmakalā – Желаемое искусство
6. kāminī - Желающая
7. kamalāsanā – Восседающая на лотосе

kamalā kalpanāhīnā kamanīya kalāvatī.
kamalā bhāratīsevyā kalpitā'śeṣasaṁsṛtiḥ..12..
8. kamalā - Лотосная
9. kalpanāhīnā – Невообразимая
10. kamanīyakalāvatī – Чаровница, носящая на голове месяц
11. kamalābhāratīsevyā – Почитаемая Лакшми и Сарасвати
12. kalpitā aśeṣasaṁsṛtiḥ - Создавшая всё творение

anuttarā'naghā'nantā'dbhutarūpā'nalodbhavā.
atilokacaritrā'tisundaryatiśubhapradā..13..
13. anuttarā - Непревзойдённая
14. anaghā - Безгрешная
15. anantā - Бесконечная
16. adbhutarūpā – Принимающая удивительные формы
17. analodbhavā – Возникшая из пламени
18. atilokacaritrā – Превосходящая все миры история
19. atisundarī - Наипрекраснейшая
20. atiśubhapradā – Дарующая высочайшее благо

aghahantryativistārā'rcanatuṣṭā'mitaprabhā.
ekarūpaikavīraikanāthaikantā'rcanapriyā..14..
21. aghahantrī – Уничтожающая грехи
22. ativistārā – Широчайшая
23. arcanatuṣṭā – Наслаждающаяся поклонением
24. amitaprabhā – Неизмеримо великолепная
25. ekarūpā – Имеющая одну форму
26. ekavīrā – Единственная победительница
27. ekanāthā – Монархиня
28. ekantārcanapriyā – Любящая поклонение в одиночестве

ekaikabhāvatuṣṭaikarasaikāntajanapriyā.
edhamānaprabhāvaidhadbhaktapātakanāśinī..15..
29. ekā - Единственная
30. ekabhāvatuṣṭā – Наслаждающаяся одним состоянием
31. ekarasā – Пребывающая в одном настроении
32. ekāntajanapriyā – Любящая целеустремлённых людей
33. edhamānaprabhāvā – Воздействующая на заносчивых
34. edhadbhaktapātakanāśinī – Устраняющая беды практикующих преданных

elāmodamukhaino'driśakrāyudhasamasthitiḥ.
īhāśūnyepsiteśādisevyeśānavarāṅganā..16..
35. elāmodamukhā – Обладательница рта (лица), наслаждающегося кардамоном
36. eno'adriśakrāyudhasamasthitiḥ - Пребывающая в оружии Шакры (т.е. Ваджре – молнии),[уничтожающем] горы грехов
37. īhāśūnyā – Свободная от желаний
38. īpsitā - Желаемая
39. īśādisevyā – Почитаемая Шивой и другими [богами]
40. īśānavarāṅganā – Прекрасная супруга Ишаны

īśvarājñāpikekārabhavyepsitaphalapradā.
īśānetiharekṣeṣadaruṇākṣīśvaresvarī..17..
41. īśvarājñāpikā – Дающая приказы Ишваре
42. īkārabhavyā – Существующая в форме буквы И
43. īpsitaphalapradā – Дарующая желаемые плоды
44. īśānā – Властительница [Северо-восточного направления]
45. ītiharā – Уничтожающая несчастья
46. īkṣā - Видимая
47. īṣadaruṇākṣī – Красноватоокая
48. īśvareśvarī – Повелительница Ишвары

lalitā lalanārūpā layahīna lasattanuḥ.
layasarvā layakṣoṇirlayakarṇī layātmikā..18.. 49. lalitā – Играющая
50. lalanārūpā – Образ игры
51. layahīna – Неподверженная растворению
52. lasattanuḥ - Сверкающетелая
53. layasarvā - Всерастворяющая
54. layakṣoṇiḥ - Растворяющая Землю
55. layakarṇī – Творящая растворение
56. layātmikā – Сущность растворения

laghimā laghumadhyāḍhyā lalamānā laghudrutā.
hayārūḍhā hatāmitrā harakāntā haristutā..19..
57. laghimā - Невесомая
58. laghumadhyāḍhyā – Обладающая невесомой (невидимой) средней частью
59. lalamānā - Игривая
60. laghudrutā – Очень быстрая
61. hayārūḍhā – Восседающая на коне
62. hatāmitrā – Уничтожающая недругов
63. harakāntā – Супруга Хары (Шивы)
64. haristutā – Воспеваемая Хари (Вишну)
hayagrīveṣṭadā hālāpriyā harṣasamudhavā.

harṣaṇā hallakābhāṅgī hastyantaiśvaryadāyinī..20..
65. hayagrīveṣṭadā – Дарующая желаемое Хаягриве
66. hālāpriyā – Любящая нектар
67. harṣasamudbhavā – Возникшая из наслаждения
68. harṣaṇā - Наслаждение
69. hallakābhāṅgī – Сияющая цветом красного лотоса
70. hastyantaiśvaryadāyinī – Дарующая владение слонами

halahastārcita padā havirdānaprasādinī.
rāmārāmārcitā rājñī ramyā ravamayī ratiḥ..21..
71. halahastārcita padā – Та, чьи стопы почитаемы держателем плуга (Баларамой)
72. havirdānaprasādinī – Удовлетворяемая огненными подношениями
73. rāmā - Прекрасная
74. rāmārcitā – Почитаемая Рамой
75. rājñī - Царица
76. ramyā - Возлюбленная
77. ravamayī – Содержащая в Себе звуки
78. ratiḥ - Рати (Супруга Камы)

rakṣinī ramaṇī rākā ramaṇīmaṇḍalapriyā.
rakṣitākhilalokeśā rakṣogaṇaniṣūdinī..22..
79. rakṣinī - Защитница
80. ramaṇī - Прекрасная
81. rākā – Полная луна
82. ramaṇīmaṇḍalapriyā – Любящая собрания прекрасных девушек
83. rakṣitākhilalokeśā – Госпожа, защищающая все миры
84. rakṣogaṇaniṣūdinī – Уничтожающая сонмы ракшасов

ambāntakāriṇyambhojapriyāntakabhayaṅkarī.
amburūpāmbujakarāmbujajātāvarapradā..23..
85. ambā - Мать
86. antakāriṇī – Причина конечного разрушения
87. ambhojapriyā – Любящая лотосы
88. antakabhayaṅkarī – Причина страха Антаки
89. amburūpā – Принимающая форму воды
90. ambujakarā – Держащая лотос
91. ambujajātāvarapradā – Благословляющая Лотосорожденного (Брахму)

antaḥpūjāpriyāntaḥ svarūpiṇyantarvacomayī.
antakārātivāmāṅkasthitāntaḥ sukharūpiṇī..24..
92. antaḥpūjāpriyā – Любящая внутреннее служение
93. antaḥ svarūpiṇī – Истинная внутренняя форма
94. antarvacomayī – Содержащая в Себе внутреннюю речь
95. antakārātivāmāṅkasthitā – Восседающая на левом бедре врага Ямы (т.е. Шивы)
96. antaḥ sukharūpiṇī – Принимающая форму внутреннего счастья

sarvajñā sarvagā sārā samā samasukhā satī.
santatiḥ santanā somā sarvā sāṅkhyā sanātanī..25..
97. sarvajñā - Всезнающая
98. sarvagā – Движущаяся повсюду
99. sārā - Суть
100. samā - Равная
101. samasukhā – Одинаково радующаяся (всему)
102. satī - Истинная
103. santatiḥ - Плодовитая
104. santanā – Древняя
105. somā – Являющаяся сомой
106. sarvā - Вездесущая
107. sāṅkhyā - Рассуждающая
108. sanātanī - Вечная Традиция

etatte kathitaṁ rāma nāmnāmāṣṭottaraṁ śatam.
atigopyamidaṁ nāmnaḥ sarvataḥ sāramuddhitam..26..
Таковы поведанные превосходные сто восемь имён, которые должны быть тщательно оберегаемы, называющие (своими) именами истинную суть всего.

Примечания

Wiki.shayvam.org.jpgНаши статьи.
® Этот материал был написан специально для проекта «Вики.Шайвам.орг».
Вы можете разместить его целиком или фрагментарно на любом стороннем сайте.
Администрация «Вики.Шайвам.орг» просит вас указать, что материал был взят с нашего сайта.
Спасибо!